Justus Dick Bakhuizen van den Brink werd op 15 november 1950 geboren in Leiden.
Zijn beide ouders stimuleerden hem al op jeugdige leeftijd om te gaan tekenen en schilderen .
Hij werd net niet aangenomen op 15 jarige leeftijd aan de Koninklijke Academie te Den Haag , daar hij zijn HBS nog niet had afgerond .

Na zijn HBS tijd startte hij zijn opleiding aan de Vrije Kunst Academie te Den Haag. Naderhand bij Ars Aemula Natura te Leiden, waar hij les kreeg van de bekende Gerard de Wit en de "Leidse Academie" van Ed Vijsma. Zodoende trad hij in de voetsporen van een van zijn voorvaderen Ludolph Backhuysen, die wereldwijd bekendheid genoot als maritiem schilder in de 17e eeuw.

Dick  was zeer geinteresseerd in schilders als Wassily Kandinsky , Miro , Sir Laurens Alma Tadema , Boris Vallejo  en Aubrey Beardsly en de Impressionisten , zoals Claude Monet en Camille Pissarro en Pierrre-Auguste Renoir .
Eigenlijk nog veel meer om op te noemen !

De schilderstijl van Dick heeft een bio-morfologische inslag ( BioMorfische schilderkunst , Miro  ) en wordt vaak geassocieerd met het surrealisme, maar eigenlijk valt zijn werk onder verschillende stromingen, al maakt het nergens helemaal deel van uit.
Dick zijn inspiratie is terug te voeren naar zijn indische roots van vaders kant .
Zijn vader was Professor  in de biologie en gast professor aan de universiteit in het deense Aarhus . 
Dick begon steeds abstracter te werken, maar er was altijd nog wel te zien wat er was afgebeeld. Zijn vormen, hoe vervreemdend ook, refereren altijd aan de realiteit zoals die bestaat tijdens het dromen.

Dick Bakhuizen van den Brink wordt beschouwd als de grondlegger van het bio-morfologisch schilderen, dit naar aanleiding van een uitspraak van de bekende veilingmeester Jan Pieter Glerum.

Het werk getuigt van een grote gevoeligheid en een zin voor kleur. Zijn schilderijen vertellen als het ware een verhaal. Alle beelden zijn echt, het zijn dromen, fantasieën en gevoelens, vaak onbewust op doek gezet. Hij houdt ervan om beelden en situaties te scheppen die niet bestaan, maar toch een zekere herkenning te geven. Geen zwaar beladen scènes, geen diepgaande boodschappen, maar vaak iets herkenbaars waar de kijker door kan worden geraakt. Een rationele analyse van zijn werk wijst Dick af, schilderen is voor hem een intuïtief proces.

Dick is tevens lid van het " Neo-Symbolisme " dat bestaat uit oprichter Jacob Kanbier , Arnold van der Vorst , Justus Donker en Dick Bakhuuizen van den Brink in 1989 tot heden. Tot deze groep is inmiddels ook Ton Abspoel toegetreden .

Op 16 maart 1993 behoorde Dick tot een kleine groep van ongeveer tien kunstenaars, die de toen leegstaande Ambachtsschool aan de Haagweg 4 hadden gekraakt. Hij was een van de mede-oprichters van de Kunstenaarsstichting "De Leidse School" in 1993 en was bestuurslid tot medio 1994. Tevens was hij bestuurslid van de Kunstenaars Vereniging Haagweg 4.

In 1997 kreeg Dick uit handen van de toenmalige fractievoorzitter van SP (Socialistiche Partij Nederland) Daan Sloos van de gemeente Leiden, de Gouden Tomaat uitgereikt als waardering voor zijn werk op cultureel gebied en schilderkunst in het bijzonder in Leiden.

Vanaf januari 2000 is hij oprichter en voorzitter van het landelijk genootschap "D.O."
Lidmaatschap door middel van coöptatie.

Rond 2000 begon Dick zich steeds meer toe te leggen op portretten van bekende en onbekende Nederlanders.
Zoals Jeroen Krabbe  en Harry Mulisch .

In zijn talrijke portretten is zijn kleur gebruik opvallend van struktuur ,
zoals van onder andere Keith Richards  van de Rolling Stones en  Maxima , koningin der Nederlanden .
Inmiddels bevinden zich vele werken in binnen- en buitenland, waaronder bij Koningin Maxima van Nederland en de Engelse actrice Julie Christie (dr. Zjivago).
Tevens hangt er werk in diverse Musea, zoals het Modern Museum te Oxford (Eng.), Modern Museum of Torun (Pol.) en het Letterkundig Museum te Den Haag (Ned.) waar twee schilderijen hangen, te weten: Harry Mulisch en Jules Deelder.

In 2005 werd Dick bestuurslid van Stedenband Leiden-Oxford tot en met 2016.

In mei 1998 richtte Dick het  Kunstenaars Collectief ,  " De Vrijdag middag Loge  " op , bestaande uit Dick Bakhuizen van den Brink , Margreet Frederiks en Wil Sorel .
Dick werd bijgestaan door zijn goede vriend Dolf Roofthooft , die van onschatbare waarde voor Dick was  tot aan de oprichting van  " De Stichting De Leidsche Mondialen  " .

In 2006 richtte Dick het  Kunstenaars Collectief, "De Leidsche Mondialen" op, gevolgd in 2008 de stichting De Leidsche Mondialen, waar hij de oprichter en eerste voorzitter van is.
De naam De Leidsche Mondialen is bedacht door Dick Bakhuizen van den Brink en Margreet Frederiks .


In 2012 ontwierp Dick het beeld "De trotse vrouw" voor de Nannic Award, die werd uitgereikt aan Mary Borsato door Marisca van Kolck (actrice / musicalster) in Huis ter Duin te Noordwijk .

In 2013 richtte Dick Bakhuizen van den Brink het "Genootschap voor Creatieve Anders Denkenden" op.
Doelstelling: Zelfstandig en onafhankelijk denken in de huidige maatschappij.
Lid kan men worden door coöptatie .

In november 2016 wordt de "Orde van de zeven Richtingen" opgericht. De Orde is een besloten groep van leden met een culturele en sociale achtergrond, die het vrije denken mondiaal wil toepassen in alle lagen van de bevolking. Deze orde is nauw verwant aan de "GCAD".

Dick is tevens docent schilderen en tekenen en hij geeft regelmatig workshops en cursussen.

In maart 2017 exposeerde  Dick in "Kasteel De Wittenburg" te Wassenaar.

Vanaf januari 2018 werd Dick opgevolgd als voorzitter van Stichting De Leidsche Mondialen door Ton Kohlbeck, oud wethouder en ereburger van Oegstgeest en Leiden.
Door het bestuur van De Leidsche Mondialen is Dick benoemd tot ere voorzitter voor het leven .

Vanaf april 2019 is Dick ook lid van de plaatselijke vereniging van Impressionistische schilders  van Giverny te Frankrijk.

In het jaar 2019 bestaat het kunstenaars Collectief "De Neo-Symbolisten" 30 jaar.

Op vrijdag de 15e januari 2021 richtte Dick Bakhuizen van den Brink het  Kunstenaars Collectief  "Idem Dito" op.
Leden van dit Collectief  zijn Dick Bakhuizen van den Brink , Ton Abspoel , Lizette Abspoel , Henny Ligtrink en Joy Bleekrode .
Lid kan men worden via coöptatie!

Vanaf  2022 zal er voor het eerst werk van beide kunstenaars worden getoond.

In 2023 hoop ik het 40-jarige bestaan als beeldend kunstenaar te kunnen vieren.

In september 2021 heb ik de Stadstimmerwerf te Leiden kunnen regelen voor mijn Stichting "De Leidsche Mondialen".
Volgens velen de mooiste plek in Leiden om gefotografeerd te worden!

Vanaf mei 2022 is Dick tesamen met Peter Lefeber ( oprichter )  beheerder van de Pop-up " De Oude Hema  " ,
waar Dick de exposities voor zijn rekening neemt in de Merenwijk te Leiden .
Zijn werken hangen tesamen met andere kunstenaars als onderdeel van zijn Kunstenaars Collectief  " Idem Dito  "  .


Dick werkt ook veel samen met kunstenares Birgit Morgenstern uit Oberursel ( Duitsland ) sinds 2012 .
Dick heeft meerdere exposities gehad in Frankfurt Am Main ( Oberursel ) ,waaronder met Ton Abspoel in 2022 .

In juli 2023 ben ik met ruzie opgestapt als oprichter en lid van het bestuur
en tevens als lid van de stichting De Leidsche Mondialen !
Oplossingen waren niet haalbaar , mede door desinteresse van het bestuur !

In januari  2024 is de vereniging " De Leidsche Art  " opgericht  door de leidse beeldend kunstenaar
Justus Dick Bakhuizen van den Brink .
In januari hebben Dick Bakhuizen van den Brink , Ton Abspoel en Pieter Haanstra  zitting genomen in het opriching
bestuur van Vereniging " De Leidsche Art  " en de acte laten passeren bij notaris Adegeest in Den Haag .
De thuis basis is in het atelier van Dick in het Kunst Centrum Haag weg 4a4 te Leiden .
Elke laatste vrijdag van de maand ligt het in de bedoeling dat er in het atelier van Dick vanaf 15 uur tot ongeveer 17 uur
een hapje en drankje genuttigd kan worden .

Verder ligt het in de bedoeling om een overkoepelende holding te creeren genaamd " St - art  " . ( Stichting Art ) !
Het idee daarachter is om een grotere samenwerking te doen ontstaan met alle creatieve geesten in Nederland en Europa .
Gedacht wordt aan schilders , beeldhouwers , schrijvers ,dichters , muzikanten  , acteurs en actrices ,fotografen etc etc .

Tevens wordt gedacht aan uitwisselingen met kunstenaars in het buitenland ,
waaronder Frankfurt am Main ( Oberursel , Duistland  )  en Oxford (Engeland )  .
In 2015 was er  een hele mooie nieuwjaar borrel bij Dick Bakhuizen. Bekijk het filmpje hier.Deze website is gemaakt door: Herbert de Vrijer
Bekijk het filmpje op: youtube